Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Rozwój przedsiębiorstwa CUKS Mariusz Wręczycki poprzez zakup urządzeń, które usprawnią produkcję wyrobów cukierniczych oraz umożliwią wprowadzenie na lokalny rynek innowacyjnego produktu mająca na celu rozwój Działalności Gospodarczej CUKS Mariusz Wręczycki poprzez zakup maszyn, które usprawnią proces produkcji oraz umożliwią wprowadzenie nowego produktu na rynek współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość projektu: 352 258,22 PLN.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 199 998,00 PLN, w tym ze środków EFRROW 127 258,72 PLN.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.

Przewidywane wyniki operacji:

  • Rozwój Przedsiębiorstwa CUKS Mariusz Wręczycki poprzez zakup maszyn, które usprawnią proces produkcji oraz umożliwią wprowadzenie nowego produktu na rynek.
  • Zwiększenie udziału w rynku produkcji i sprzedaży wyrobów cukierniczych poprzez wprowadzenie nowego produktu na rynek oraz zwiększenie mocy produkcyjnych.
  • Zwiększenie poziomu osiąganych przychodów ze sprzedaży oraz zysku.